Štandard plemena

West Highland White Terrier

Pôvod: Veľká Británia


Dátum zverejnenia pôvodného platného štandardu: 24.6.1987

 

Použitie: Teriér


Zaradenie: 3. skupina - teriéry, 2. sekcia - nízkonohé teriéry, bez pracovnej skúšky

 

Celkový vzhľad: Mohutne stavaný (kompaktný), hlboký hrudník, čo najviac dozadu siahajúce rebrá, rovný chrbát a silný zadok so svalnatými nohami, predstavuje vynikajúce spojenie sily a aktivity.

 

Povaha a správanie: Malý, aktívny, hravý, statočný, s mimoriadne sebavedomým vystupovaním. Ostražitý, veselý, odvážny, sebavedomý, ale priateľský.

 

Hlava: Vzdialenosť medzi výbežkom temennej kosti a čelovým sklonom je len o niečo väčšia ako vzdialenosť medzi čelovým sklonom a čumákom. Hlava je bohato osrstená a nesená v pravom uhle, alebo v menšom uhle k osi krku. Hlava nemá byť vysunutá vpred.

 

Temeno: Lebka mierne vyklenutá, s výrazným čelným sklonom, temeno sa od nasadenia uši k očiam len mierne zužuje. Čelový sklon: Výrazný stop tvorený silným kostnatým hrebeňom, dobre tvarovaným, medzi očami vytvára miernu priehlbinu.

 

 

Tvárová časť

 

Čumák: Čierny a pomerne veľký, tvorí s papuľou hladký profil, nevytŕča dopredu.

 

Papuľa: Od očí sa mierne zužuje k čumáku. Pod očami nie je prepadnutá alebo veľmi spadajúca, ale dobre vyplnená.

 

Čeľuste, chrup: Silné a rovné čeľuste. Vzdialenosť medzi očnými zubami taká veľká, ako je potrebné na uchopenie škodnej. Zuby sú v pomere k veľkosti psa veľké s pravidelným nožnicovým skusom, horný rad rezákov bez medzery prekrýva spodný a zuby sú zasadené kolmo v čeľusti.

 

Oči: Uložené ďaleko od seba, stredne veľké, nie vypuklé, čo najtmavšie. Trocha hlbšie uložené pod mohutnými obrvami, čo robí pohľad prenikavým, pozorným a inteligentným. Svetlé oči sú krajne nežiadúce.

 

Uši: Malé, postavené a pevne nesené, končia vo výraznej špičke, nie príliš ďaleko od seba, ale ani príliš blízko. Srsť krátka a hladká ako zamat, nemala by byť strihaná. Na špičkách uší nemajú byť strapce. Okrúhle, široké, veľké alebo ťažké, bohato osrstené uši sú nanajvýš nežiadúce.

 

Krk: Dosť dlhý, aby umožňoval požadované držanie hlavy, svalnatý, smerom k nasadeniu do pliec sa rozširuje, prechod do šikmých pliec je plynulý.

 

Trup: Kompaktný.

 

Chrbát: Rovný.

 

Bedrá: Silné a široké.

 

Hrudník: Hlboký.

 

Rebrá: V hornej polovici dobre zaoblené, z bočného profilu ploché, posledné rebrá dosahujú ďaleko dozadu, vzdialenosť medzi posledným rebrom a zadkom taká malá, ako je len možné bez obmedzenia voľného pohybu.

 

Chvost: 12,5 -15 cm dlhý, pokrytý tvrdou srsťou, bez strapcov, čo najrovnejší, nesený veselo, ale nie stočený nad chrbtom. Dlhý chvost je nežiadúci, ale v žiadnom prípade sa neskracuje.

 

 

Končatiny

 

Predné končatiny: Predné končatiny krátke, rovné a svalnaté, porastené hustou krátkou tvrdou srsťou.
Plecia: Šikmé, smerujú dozadu, široké lopatky dobre priliehajú k hrudníku, ramenný kĺb dobre vpredu vyznačený.
Lakte: Priliehavé, umožňujú voľný pohyb predných končatín paralelne s osou tela.
Zadné končatiny: Silné, svalnaté, v hornej časti široké, so silnými šľachami.
Stehná: Dobre osvalené, postavené nie príliš ďaleko od seba.

Päty: Dobre zauhlené, postavené pod telom, v postoji i pohybe dosť blízko pri sebe. Strmé a slabé päty nanajvýš nežiadúce.

Labky: Predné väčšie ako zadné, okrúhle, primerane veľké, silné, s dobre vyplnenými vankúšikmi, pokryté krátkou tvrdou srsťou. Zadné labky sú menšie a majú tiež dobré vankúšiky. Spodok labiek a pazúriky najlepšie čierne.

 

Pohyb: Voľný, priamy a úplne plynulý. Predné končatiny sa pohybujú z pliec s veľkým záberom dopredu. Pohyb zadných končatín voľný, silný a nohy sa pohybujú dosť blízko pri sebe. Kolenné kĺby sú dosť ohybné a päty dodávajú silný záber. Strmé chodúľovité pohyby a kravský postoj zadných končatín sú nanajvýš nežiadúce.

 

 

Osrstenie

 

Srsť: Dvojitá. Krycia srsť je dlhá asi 5 cm a nesmie byť zvlnená. Podsada sametová, krátka, mäkká a hustá. Otvorená srsť nanajvýš nežiadúca.
Farba: Biela.

 

Veľkosť: Výška v kohútiku cca 28 cm.

 

Chyby: Každá odchýlka od horeuvedeného sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky, najmä vzhľadom na zdravie a blaho psa. Každý pes s telesnými a povahovými abnormalitami musí byť diskvalifikovaný.

 

Poznámka: Psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.

Main Menu