Chovateµská stanica

SUNSHINE CELEBRATION

West Highland White Terrier

ICH. Un Pour Moi du Moulin de Mac Gregor "Bastien" bol vystavovan na 17 vstavch a zskal nasledovn ocenenia :
Najlep terir zo ktskych plemien terirov na medzinrodnej vstave spojenej so pecilnou vstavou terirov v Montpellier (Franczsko)

BOG + Res. BIS pecilna vstava terirov Landshut (Nemecko)

BOG Medzinrodn vstava v Oberwarte (Raksko)

Transylvanian winner 2006 - medzinrodn vstava Transylvanian Winner Cup v Arade (Rumunsko)

3. BOG Nitracanis 2006

Vaz triedy ampinov na Black & White show v Budapeti (Maarsko) - rozhodca :Roger Wright (GB)

11x BOB
8x CACIB
1x Res. CACIB

Bastien splnil podmienky na udelenie ampiontov :
Rakska,
Slovinska a
Bosny a Hercegoviny a
Grand ampina Maarska a
Show ampina Maarska