Chovateµská stanica

SUNSHINE CELEBRATION

West Highland White Terrier

O nás

O ns a o westkoch ...Vetci nai psy s lenom rodiny, bvaj s nami v dome, chodia s nami na dovolenky.

V naej chovateskej stanici je narodenie teniat udalosou, novch majiteov teniat dkladne vyberme a vinou s teniatka zadan ete pred ich narodenm. Vber rodiov teniat je cielen na zdravie, typick temperament a exterir narodench teniat.

Rada budcim majiteom WHWT: Preverte si chovatea skr ako si od neho zoberiete tea. Majte otvoren oi, v akom prostred tea vyrastalo. Nekupujte u mnoiteov a priekupnkov. Vae zutovanie sa nad bohm zablenm a choravm teniatkom v katastrofickom stave len podpor utrpenie alch a alch a umouje pokraovanie v trestuhodnom konan takchto ud. Verte, e kpou takhoto lacnho teniatka ni neuetrte, pretoe jeho nsledn veterinrna starostlivos Vs vyjde ovea viac s mnohmi problmami navye. A prchod westka do domcnosti m by predsa radostn udalos, nie?


JUDr. Martina Kansov
chovatesk stanica SUNSHINE CELEBRATION